Kaj lahko naredi človek, ki se ne strinja in ki mu ni všeč medijska vsebina, kakršno vidi na svojem TV sprejemniku, v naročenem časopisu ali na svojem tankem LCD monitorju? Kaj naredi, ko pogreša teme, ki se realno in konkretno tičejo njegove kvalitete življenja kot so npr. zdravje, odnos do samega sebe in do življenja nasploh. Ali pa teme kot je poglobljen razmislek o ekologiji, družbi in sočloveku. Kje so vsebine, ki navdihujejo, ki dvigujejo človeka iz kronične apatije in obupa? Teme, ki nosijo duh idealov in moč spremembe? V slovenskem medijskem prostoru imamo tozadevno res žalostno sliko, ki jo večinoma sprejemamo sklonjenih glav, rekoč: „Kmetije je konec, kaj pa zdaj?“

Če razmišljamo o odnosu do življenje na zelo banalen način, lahko rečemo, da smo bodisi zgolj sprejemniki življenja, ki se dogaja zunaj nas, ali pa njegovi so-ustvarjalci, kar pomeni, da aktivno soustvarjamo življenje v naši okolici.. Kaj je metafizično resnično in kaj ne, tukaj ni toliko pomembno, je pa zelo pomembno zavedanje, da se za en ali drug odnos odločimo sami in da to bistveno vpliva na naše dojemanje (medijske) realnosti.

Multimedijski projekt, neodvisni medij Studio 12 (http://www.studio12.si) je nastal in temelji na odnosu soustvarjanja (medijske) realnosti. Gre za nevladni medij, ki drugim NVO in temam nevladnega sektorja omogoča, da dobijo svoj medijski prostor. Projekt je nastal in se razvija v prelomnem času, ki medijem na splošno ni naklonjen. Povsod je govora o krizi medijev, ki jih zadnjih 20 let nadzira kapital, in ki iz leta v leto uživajo manj zaupanja državljanov in državljank. Mediji so brez vizije sami poteptali svoje poslanstvo kot četrtega stebra oblasti in služenja javnosti. Tudi sami novinarji spregovorijo, da največkrat ne vidijo več smisla, in da se počutijo podobno kot prostitutke, ko se zavestno predajajo oglaševalskemu trgu. Iskanje medijskih rešitev s strani države prav tako spominja na boj z mlini na veter, saj država s svojo politiko ne spodbuja svobodnih in neodvisnih medijev, temveč nasprotno – celo javni RTV servis spreminja v vedno bolj komercialni stroj.

Kaj nam torej preostane? Preostane nam to, da se za vrednote in vsebine, ki jih želimo videti in spremljati, borimo sami! Če je naš odnos do življenja soustvarjalen, potem iščemo pot za izboljšanja in spremembe, kjer je to možno in tudi čim bolj smiselno. Ekipa Studia 12 se je odločila za ustanovitev neodvisnega elektronskega in TV medija, ki pripravlja vsebine za katere menimo, da so medijsko podhranjene ali pa se jim ne posveča zadosti medijske globine.
Medij STUDIO 12, s pripravo video oddaj in prispevkov pokriva 6 vsebinskih področij: Ekologija, Zdravo Življenje, Človek in družba, Kultura in umetnost, Medsebojni odnosi ter Osebna in duhovna rast. Na večno zastavljeno vprašanje „Kako takšen medij deluje oz. sploh preživi?“ je odgovor naslednji: Lahko in sicer kot nevladna organizacija in skupnostni medij (3. medijski steber), prek prijavljanja na razpise in sodelovanja z drugimi nevladnimi organizacijami. A to je le delen odgovor.  Brez ustrezne vizije, vrednot skupine in neprofitnega prostovoljstva projekt ne bi bil tako uspešen, kot se je pokazal v svojih prvih dveh letih delovanja. Seveda je medijski domet in medijski vpliv na prostor v tem trenutku še majhen, a tudi ta element se vedno hitreje spreminja. Studio 12 bo v prvi polovici leta 2010 že vzpostavil živi TV program in se vključil v slovensko TV mrežo. To pomeni,  da bo delo in teme nevladnih organizacij  (v obliki video oddaj) možno spremljati prek preprostega stiska gumba na daljinskem upravljavcu TV-ja. Namesto 24ur, Hollywoodskega filma ali pa cinično obarvanih pogovornih oddaj, ki v največji meri niso usmerjeni v rešitev ampak zgolj v konflikt, si bomo lahko ogledali oddajo o prostovoljstvu, o mnenju NVO-jev glede določenega problema itd.

Da pa ne bo vse skupaj zvenelo preveč idealistično in mladostniško naivno (Studio 12 je realno gledano zelo mlad medij), si postavimo preprosto vprašanje: Kakšen medijski prostor si želimo imeti? In če je odgovor, da drugačnega od obstoječega, potem začnimo v to smer tudi delovati. Nihče ne obljublja medijske revolucije in megalomanskih rezultatov. Tukaj gre predvsem za odnos, kar je tudi rdeča nit tega pisanja – odnos do življenja, če želite. Ga soustvarjati ali le pasivno sprejemati? Nenehno iskati nove mehanizme in načine komuniciranja ter odpirati teme, ki so pomembne za nas in našo okolico. Studio 12 to počne z ustvarjanjem neodvisnih vsebin, podporo nevladnim temam in organizacijam ter s prirejanjem lastnih dogodkov – pogovornih večerov, kjer izpostavljamo teme, za katere menimo, da bi mediji o njih morali spregovoriti in jih na ta način   podpreti.
In kako doživljamo medije sami? –  kot odgovorni državljani in ne zgolj kot potrošniki.

Za svobodo medijev in za spremembe družbenih vrednot se najbolje borimo (mediji) sami!

Članki |