Čeprav zdravo po navadi povezujemo z zeleno barvo in je splošno znano, da je zeleno zdravo, pa bomo tokrat zdravo obarvali z modro. Zakaj prav modro? Ker je vsaka odločitev za zdravo – precej modra.

Studio 12

vir slike: Dom in vrt

Dandanes se veliko pozornosti namenja zdravemu načinu življenja, zelenim, eko izdelkom, prehrani,  politiki. A paradoks naše družbe je vedno večji: način našega življenja namreč spodbuja prav k nasprotnemu, nezdravemu. Hiter tempo povzroča stres, iskanje hitrih rešitev v prehrani, nezdrav potrošniški stil, neskladno sobivanje z naravo, posledica vsega tega pa seveda močno vpliva na kvaliteto vseh področij življenja.
Težimo k enemu, delamo drugo?  Prepogosto res. Pa vendarle…obstajajo v tem procesu akterji, ki lahko pripomorejo k ozaveščanju posameznika o pomenu pravih vrednot, kvalitete življenja. Govorim o medijih. Ti imajo precejšen vpliv s svojim dosegom, zato naj bi bilo pomembno kakšne vsebine širijo. In kaj se v njih oglašuje. Tisto, kar se bolje prodaja ali tisto, kar spodbuja kvaliteto?


Čas za drugo perspektivo

Skrb za lastno zdravje se začne pri redni fizični aktivnosti, zdravi prehrani, umirjenem soočanju s stresnimi situacijami in zdravi, naravni negi telesa. Nato se skrb razširi na politike javnega zdravstva, varnost hrane in drugih dobrin, ki se znajdejo na naših policah ter v našem okolju, vpliv družbe in njenih sistemov na zdrav življenjski slog posameznika ter obratno, vpliv posameznika in organizacij na oblikovanje vrednot, sistemov, politik, … ki dajejo okvir in možnost lastnemu zdravemu življenjskemu slogu. Prav tu se skriva kriterij, po katerem bi lahko mediji vendarle poskrbeli za nekaj več. Danes se namreč določenim temam ne posvečajo ali pa jim posvečajo premalo časa, saj so te poslovno nezanimive, kar pomeni da so brez finančnega učinka ali pa se obravnavajo zgolj na informativni ravni.  Imeli naj bi tudi vlogo vzgoje in spodbujanja k aktivnemu državljanstvu, na kar vse prevečkrat pozabljajo.
A prišli smo do točke, ko je sprememba neizbežna. In pomembno je spodbujati aktivno, uravnoteženo, ozaveščeno ter odgovorno življenje – zdravo življenje. Pomembno je izpostaviti pereče teme in družbene izzive, a to lahko medij stori tudi na nesenzacionalistočen, apolitičen in konstruktiven način. Tako, da krepi optimizem ter motivacijo v skupnosti in usmerja posameznika h kritični refleksiji ter aktivnemu državljanstvu. Da daje možnost druge perspektive in spodbuja modro izbiro.

Primer modrega
Dobrih projektov in modrih pobud je v našem okolju veliko, ne najdejo pa vse poti, da bi jih spoznala širša javnost. Prodajni avtomati, ki ponujajo slane in sladke prigrizke ter aromatizirane pijače so sicer vsem poznani. Imamo jih v poslovnih prostorih, šolah, bolnišnicah. Njihova vsebina je vedno bogato založena in nam tako dostopna na vsakem koraku. Prav kliče k uživanju prehransko pomanjkljive, premastne, presladke ali preslane hrane in škodljivo vpliva na prehranske ter potrošniške navade otrok, najbolj ranljive skupine. V medijih so ti prigrizki med najbolj oglaševanimi. Prav zato so se že pojavile pobude za bolj zdravo ponudbo hrane in pijače v prodajnih avtomatih, še posebej, če so ti nameščeni v šolah in bolnišnicah. Pokazati javnosti ta vidik, pomeni ozavestiti o problemu in spodbuditi k odgovornejši rešitvi. Pomeni motivacijo nekega medija, prispevati k skupnemu dobremu. Spodbuditi posameznika o razmišljanju. Pa čeprav na račun oglaševalskega denarja. Pomembna je vrednota etičnosti in čeprav se zdi, da je to le kapljica v morje, lahko milijon takšnih kapljic precej močno valovi. Primer avtomatov z zdravo izbiro sveže, lokalno proizveden hrane, ki jih imamo na voljo že nekaj, bi lahko spodbudil k hitrejši spremembi vsebine takšne ponudbe, modri izbiri. In zagotovil več koristi družbi. Zato je vredno ozaveščati, raziskovati, spodbujati in podpirati – ker to so temelji družbe, na katerih lahko gradimo boljše, kvalitetnejše, prijaznejše življenje. In po tem vendarle vsi stremimo.

Zdravo je modro

Članki |