Slovenski E-forum vabi  na konferenco, ki bo v sredo, 9. junija 2010, od 16:00 do 19:00 v Centru Evropa na Dalmatinovi 4 v Ljubljani z naslovom:

Evropska in slovenska trajnostno energetska politika po uveljavitvi Lizbonske pogodbe

Z Lizbonsko pogodbo so vrste in področja pristojnosti Unije jasno zapisane. Področje energetike je uvrščeno med deljene pristojnosti Unije in držav članic EU. Odločitve se sprejemajo po rednem zakonodajnem postopku, ki zajema proces soodločanja in pravilo kvalificirane večine v Svetu. V Lizbonsko pogodbo je pod naslovom XXI vnesen nov člen 194. Temelj energetske politike je še vedno notranji trg, dodan pa je namen ohranjanja in izboljšanja okolja. Uvaja se določba o solidarnosti na področju energije. Med cilje energetske politike tako spadata tudi energetska učinkovitost in razvijanje obnovljivih virov energije.

Strokovna konferenca bo strokovni in širši javnosti predstavila posamezne vidike evropske in slovenske trajnostno energetske politike, podala pa bo tudi nekaj iztočnic za razmislek , kaj pomeni uveljavitev Lizbonske pogodbe z njenimi institucionalnimi modifikacijami in vključitvijo člena 194 za področje trajnostne energetike. Agenda konference:
 
1. Pozdravni nagovor:
Andrej Klemenc, Regionalni okoljski center
 
2. Evropska energetska politika – od Pariza do Lizbone
Tomaž Dintinjana, Slovenski E-forum
 
3. Sprejemanje evropskih direktiv na področju  trajnostne energetike v pravni red RS
mag. Hinko Šolinc, Ministrstvo za gospodarstvo RS
 
4. Trajnostna energetika in strokovne podlage za novi Nacionalni energetski program (NEP) RS
mag. Andreja Urbančič, Inštitut Jožef Štefan
 
Odmor (predstavitev programa informacijsko-komunikacijskih dejavnostii s področja trajnostne energetike na šolah – Maja Blejec, Slovenski E-forum)
 
5. Trajnostna energetika in stavbe
dr. Marjana Šijanec Zavrl, Gradbeni inštitut ZRMK, d. o. o.
 
6. EU trajnostna elektroenergetska politika in prihodnost za Slovenijo
mag. Drago Papler, Gorenjske elektrarne, d. o. o.

 

Slovenija je 1. maja 2004 postala članica Evropske unije.
 
Ta konferenca in zgibanka sta sestavni del programa, s katerim želi slovenska vlada prispevati k obveščenosti, razumevanju in javni razpravi o članstvu v EU ter o vseh posledicah članstva za življenje slovenskih državljanov in državljank. Program obveščanja izvaja Urad Vlade RS za komuniciranje.
 
Vaša vprašanja so vedno dobrodošla na evrofonu 080 2002, v evronabiralniku, Gregorčičeva 25, 1000 Ljubljana, na elektronskem naslovu [email protected] in na domači strani evropa.gov.si, kjer so vam na voljo tudi informacije.

Normal 0 21 false false false SL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Evropska in slovenska trajnostno energetska politika po uveljavitvi Lizbonske pogodbe

Novice |