Kamor usmerjamo našo pozornost, v tej smeri so bomo razvijali, se učili, spoznavali in tudi podpirali stvari okoli nas. Bodisi na področju dela, odnosov, življenjskega stila ali širšega dogajanja okoli nas. V tej smeri bomo še dodatno razvili nove kvalitete, našli nove globine in nove poglede.  Obstaja pravilna smer? Ne. Obstajajo različne  smeri, naša izbira in odločitev pa je, čemu bomo vsakodnevno namenjali pozornost. Dan ima 24 ur in mi nosimo odgovornost kako jih bomo preživeli. Kam bomo usmerjali naše misli, kako bomo poskrbeli za naše dobro počutje in v kateri smeri življenja se bomo razvijali. Koliko pozornosti bomo namenili stvarem, ki nas navdihujejo in koliko stvarem, ki nas ne? Katere projekte bomo z našim vsakodnevnim delovanjem podprli in katere ne? Katere vrednote bomo z našo vsakodnevno držo podprli in krepili? Lahko bi rekli, da je vsak dan neke vrste delček življenjske matematike. Naše misli, perspektive in dejanja se seštevajo, prepletajo in tvorijo našo individualno izkušnjo življenja. Kakor usmerjamo našo vsakodnevno pozornost, v tisti smeri se razvija življenje, tako na individualni kot na širše družbeni ravni. Ni pravilne poti, je le tista, ki jo izberemo.

Kam usmerjamo našo pozornost?

Uredniška misel |