Glas skupnosti: Gojko Stanič – Slovenski razvojni svet

Leta 2012 se iz vrst slovenskih intelektualcev vzpostavil Slovenski razvojni svet, ki za trenutno družbeno stanje predlaga naslednje spremembe: 1) podjetja naj se vrne nazaj zaposlenim, tako da ostanejo slovenska in odprta prihajajočim mladim generacijam; 2) Izpeljati je potrebno Zeleno davčno reformo, katere koncept je preprost: davki na stvari, ki jih družba ceni, na primer delo in kapital, se zmanjšajo, izgubljeni proračunski prihodki pa se nadomestijo z davki na stvari, ki jih družba ne mara, na primer onesnaževanje in razvrednotenje okolja. Prof. dr. Gojko Stanič meni, da lahko stvari v Sloveniji spremenimo s konkretnimi pozitivnimi pristopi, njegovo urgentno sporočilo pa se glasi: “Zaustavimo razprodajo in kolonizacijo Slovenije!” http://www.studio12.si