Inovativnost, intuicija …

 

Studio 12

(14:00) “Samo na osnovi racionalnega razmišljanja naše odločitve in akcije niso več dovolj celostne, ne nagovarjajo več izzivov današnjega časa,” razlaga naša sogovornica, mag. Violeta Bulc, pobudnica in koordinatorka InCo gibanja.

InCo gibanje je civilna iniciativa, ki deluje že od leta 2006. V prvih petih letih osredotočanja na inovativnost kot pomemben vzvod družbene blaginje, se je gibanje dotaknilo že preko 6000 ljudi. Pomagali so uveljaviti inovativnost kot koncept kot samoumevni mehanizem delovanja v poslovnem in javnem sektorju.

Analize poslovnih sistemov kažejo, da obstajajo neke zakonitosti, ki izvirajo iz potreb in obnašanja celotne družbe. Na začetku so identificirali produktivnost kot ključni vzvod, ki je generiral dodano vrednost v družbi, v 80-ih letih se je močno uveljavila kakovost kot vzvod generiranja dodane vrednosti, v začetku tega stoletja pa jo je nadomestila inovacija.
Iz tehnične inovacije se je razvoj hitro prevesil v poslovno inovacijo in nato na t.i. inovacijske ekosisteme, se pravi vključevanje širše družbe v proces inoviranja. Kreativnost pa prebuja človekove višje ravni. Samo nek logični, racionalni proces ne daje več dovolj celovitih rešitev. Opazili so, da je vsaka kreacija povezana z nezavednim in zato so se odločili leto 2012 posvetiti raziskovanju intuicije.

 

Za komentiranje lahko uporabljate naslednje HTML oznake: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>