Podoba Afrike in Afričanov v slovenskem šolskem sistemu

Studio 12(19:00) Afriko največkrat stereotipno vidimo kot celino revščine, konfliktov in gospodarske nerazvitosti. Takšno podobo v Sloveniji krepijo prevladujoče medijske podobe in učne vsebine znotraj slovenskih šol, ki narekujejo obravnavo Afrike. Z namenom večje ozaveščenosti, kritičnosti in senzibilnosti do predstavljanja Afrike in afriških razvojnih tematik, kot so podane znotraj slovenskega šolskega sistema, je Društvo Afriški center izvedlo projekt »Izobraževanje za razvoj na trdnih temeljih« kjer so pregledali, kako sta Afrika in Afričani predstavljena učencem v izbranih slovenskih osnovnošolskih in srednješolskih učbenikih. Uspešno sodelovanje med društvom, založniki učbenikov in Zavodom za šolstvo je pripeljalo do sprememb v določenih učbenikih in posledično tudi v učnem načrtu za osnovne in srednje šole.

Kategorije: Človek in družba