Regionalni razvoj Koroške in Evropa regij

Studio 12(58:10) Zmanjšanje razlik med regijami in uravnotežen policentrični razvoj držav članic Evropske unije je izrednega pomena, saj je v zadnji srednjeročni finančni perspektivi med obdobji 2007 in 2013, bilo namenjenih 32% kohezijski politiki za izanečevanje med posamiznimi državami in regijami znotraj držav. Slovenija naj bi v tem kontekstu pridobila 4,5 mrd evropskih sredstev. Koroška regija ostaja v relativnem nezavidljivem položaju, stopnja brezposelnosti se giblje med 10,3% in 11,9%, indeks razvojne ogroženosti uvršča Koroško na šesto mesto najbolj obroženih regij v Sloveniji. Gospodarska kriza je delodajalce prisilila v odpuščanje delavcev. V uvodu javne razprave “Regionalni razvoj Koroške in Evropa regij” je evropski poslanec Ivo Vajgel osvetlil mehanizme, kako doseči uspešno konvergenco regij znotraj posameznih držav EU in kakšno vlogo lahko odigrajo Slovenski EU poslanci …Na razpravi so poleg EU poslanca Iva Vajgla sodelovali še: župan Prevalj dr. Matic Tasič, direktorica Regionalne razvojne agencije za koroško regijo ga. Karmen Sonjak.

Kategorije: Človek in družba
Tags: