Regionalni razvoj Koroške regije in Evropa regij 2.del

Studio 12(59:00) V drugem delu javne razprave Regionalni razvoj Koroške in Evropa regij so se govorci dotarknili razvoja na znanju temelječih človeških virov. Direktorica Regionalnega razvojne agencije za koroško regijo Karmen Sonjak je poudarila, da je vlaganje v kadre eden pomembnejših razvojnih politik za razvoj regije, vsled temu je s povezovanjem dvanajstih občin, zaživela štipendijska shema. Sonjakova je tudi poudarila, da brez pomoči gospodarstva štipendije nebi mogli zagotoviti v celoti. V nadaljevanju živahne razprave, kjer so sodelavali tudi gledalci, so se dotaknili še neizkoriščenih razvojnih možnosti…

Kategorije: Človek in družba
Tags: