Spregovori proti diskriminaciji: Romi

Spregovori proti diskriminaciji: Romi(21:46) Beseda Rom izhaja iz sanskrtske besede dōma, ki pomeni človek. Romi so še vedno ena najbolj marginaliziranih in diskriminiranih družbenih skupin. V Slovenji jih živi okoli 10.000. V večini držav je romska skupnost slabo integrirana v večinsko družbo. Vendar pa obstajajo svetle izjeme, dobri zgledi. Eden takšnih je romsko naselje Kamenci v Prekmurju. Kljub večji integriranosti v družbo, se tudi tu romski otroci še vedno soočajo z mnogimi težavami pri izobraževanju. Ena ključnih je nepoznavanje slovenskega jezika, ki je osnova za dobro razumevanje vseh drugih predmetov. Svoje mnenje o problematiki so podali dr. Pavel Gantar, mag. Kristina Plavšak Kranjc, g. Ludvik Levačič, g. Anton Tornar in drugi.

Kategorije: Človek in družba