Vloga mladinskih organizacij pri spodbujanju aktivnega državljanstva mladih in volitve v Evropski parlament

Studio 12(1:54:32) Kako mlade spodbuditi za aktivno participacijo? Kako vzpostaviti in krepiti odnose sodelovanja med javnimi in nevladnimi institucijami in mladimi? So mladi res preprosto preveč pasivni ali pa se razlog za njihovo ne-participacijo skriva v različnih sistemskih napakah? Javna razprava na DSŠ Lendava, ki jo je organiziral Za in Proti, Zavod za Kulturo dialoga (ZIP).

Kategorije: Človek in družba
Tags: