Štafeta semen-Poziv k večji podpori pobudam nevladnih organizacij

alt(7:36) Sodelovanje med uradnimi inštitucijami in nevladnimi organizacijami še vedno ni na ustrezni ravni. Kljub temu, da so nevladne organizacije pri svojem delovanju pogosto okretnejše, bolj povezane z neposrednimi izkušnjami in so posledično za marsikatero področje vsebinsko bolj usposobljene. Še posebej, ko gre za delovanje na področju zdrave prehrane in okolja. Svoj pogled na to temo je predstavila Sanja Lončar iz projekta Skupaj za zdravje človeka in narave.

Kategorije: Človek in družba