Vloga mednarodne skupnosti v humanitarnih krizah (Darfur) ang.

Vloga mednarodne skupnosti v humanitarnih krizah(21:57) Kakšna je vloga mednarodne skupnosti in tudi posameznikov v humanitarnih krizah (primer Darfur). Koliko mednarodna javnost pozna realnost humanitarnih kriz? Pogovor s Tomom Križnarjem, borcem za človekove pravice in Suleimanom Jammousom, humanitarnim koordinatorjem Sudanske osvobodilne vojske.

Kategorije: Človek in družba