Studio 12(4:12) Uravnotežen razvoj pomeni iskanje ravnotežja med okoljskim, družbenim in gospodarskim stebrom trajnostnega razvoja. Glavno oviro pri iskanju tega ravnotežja predstavlja človek sam s svojo nespremenljiovstjo življenjskih navad. Pogovor z Lidijo Živčič, predstavnico društva za sonaraven razvoj Focus (s seminarja NVO o slovenskem predsedovanju EU – področje varovanja okolja, junij 2007)

Intervju: Ključna vprašanja trajnostnega razvoja (Lidija Živčič)

Dogodki |