Studio 12(02:32) Trajnostni razvoj pomeni pravilno razpolaganje z naravnimi viri na način, da z njim ne ogrožamo življenja prihodnjih generacij. Najprej je potrebno predvsem razumeti razsežnosti okoljskih problemov in šele nato delovati. Pogovor z Ibrahimom Nouhoumom z društva HUMANITAS. (seminar NVO o slovenskem predsedovanju EU – področje varovanja okolja, junij 2007)

Intervju: Pomembnost trajnostnega razvoja (Ibrahim Nouhoum)

Dogodki |