Studio 12(4:31) Mobilnostni načrt zajema predvsem prihode na delovno mesto in službene poti ter ureditev pogojev za spodbujanje alternativnih načinov mobilnosti osebnemu avtomobilu, predvsem hoje, kolesarjenja ali uporabe javnega potniškega prometa. Da gre za večinoma mehke ukrepe, povezane z obveščanjem in drugimi konkretnimi spodbudami za alternativne prevoze, je med drugim na konferenci Mobilnostni menedžment – Trajnostni načrt urejanja prometa v mestu Ljubljana povedal dr. Aljaž Plevnik iz Urbanističmega inštituta RS. Mehki ukrepi ne zahtevajo velikih finančnih naložb, imajo pa visoko razmerje med koristmi in stroški.

Mobilnostni menedžment – Trajnostni načrt urejanja prometa v mestu Ljubljana, dr. Aljaž Plevnik

Dogodki |