(20:28) Tudi v Sloveniji se v poslovnem okolju vse bolj uveljavlja koncept družbene odgovornosti. Gre za način poslovanja, pri katerem podjetja skupaj z drugimi deležniki vključujejo družbene, okoljske in trajnostne vidike razvoja. Tako se tudi poslovno okolje pri krepitvi naštetih vidikov družbenega razvoja vse bolj povezuje z nevladnim sesktorjem. Dr. Bogomir Kovač je na Prvem forumu slovenskih donatorjev spregovoril o pomenu delovanja nevladnega sektorja, o ekonomiji sodobnega časa, o togosti oziroma zbirokratiziranosti države in o problemu donacij v nevladnem sektorju.

Vloga nevladnega sektorja v sodobni družbi

Dogodki |