Studio 12(18:00) Posvet PODNEBNE SPREMEMBE, znanstvena spoznanja in oblikovanje nacionalnih politik – 1. del. Državni zbor, 15. maj 2008 – na Dan podnebnih sprememb. Omejevanje emisij – zmaj z več kot tremi glavami! Ogljična intenzivnost se v svetovnem merilu znova povečuje, človek pa se postavlja v božjo vlogo! Zakaj se v globalno/nacionalni politiki tako malo premakne? Brez etične norme, noben mednarodni podpis nima možnosti. Problemi s postavljanjem cilja zmanjševanja emisij. Znanost in vlade imajo različna merila in s tem obnašanje. Strasti so gonila za akcijo!

Od znanstvenih spoznanj do učinkovitega oblikovanja politik, dr. Lučka Kajfež Bogataj (IPCC)

Dogodki |