Studio 12(14:30) Posvet Podnebne spremembe – znanstvena spoznanja in oblikovanje nacionalnih politik – 2. del. – Državni zbor, 15. maj 2008. Prepad med zelenimi ambicijami in znanstvenimi dognanji. Ali je znižanje emisij za 30 procentov do leta 2020 in 80 odstotkov do leta 2050 dovolj? Koliko ton ogljikovega dioksida človek s svojo dejavnostjo proizvede glede na zmožnost absorbiranja narave? Politika premalo učinkovita v zmanjševanju CO2! Črne napovedi IPCC! Kakšno je varno območje proizvedenega CO2? EU komisija sledi drugačnim informacijam. Povratne zanke! Permafrost – skriti metan večje količine od vseh emisij 20 stoletja! ZAKAJ ne ukrepamo? Izgovori!

Stanje podnebnih sprememb, Vida Wagner Ogorelec (Umanotera)

Dogodki |