alt(3:55:00) Več kot 200 udeležencev je sodelovalo na 1. nacionalni konferenci Spodbujamo zelena delovna mesta, kjer so predstavniki različnih sektorjev – vlade, občin, podjetij, zadrug, socialnih partnerjev, svetovalcev za zaposlitve, strokovno-interesnih združenj, bank in skladov, iskalcev zaposlitve, nevladnih organizacij – ugotavljali, kakšno je stanje in kje so priložnosti na področju zelenih delovnih mest v Sloveniji.

Posnetek konference Spodbujamo zelena delovna mesta

Dogodki |