alt(4:37) V sklopu Blejskega strateškega foruma je potekalo srečanje mladih (Young Bled Strategic Forum), kjer so med drugim spregovorili tudi o reševanju nezaposlenosti mladih. To vprašanje je trenutno eden večjih družbenih izzivov v Sloveniji. Mladi so temelj prihodnosti in neupoštevanje izzivov, s katerimi se srečujejo, pomeni svojevrstno ignoriranje jutrišnjega dne. K sodelovanju so povabili nekatere ključne akterje državne in evropske politike, ki imajo vpliv na razvoj družbe. V prispevku so zbrani nekateri poudarki sodelujočih na konferenci. Prispevek je nastal v sklopu projekta Več Evrope več Slovenije, ki je namenjen vzpostavitvi odprtega dialoga in razprav o nekaterih perečih vsebinskih področjih skupnega življenja v EU. Prispevek je v angleškem jeziku.

Zaposlovanje mladih – Young Bled Strategic Forum (Eng.)

Dogodki |