Studio 12(11:43) Prof. dr. Mihael Jožef Toman o pomenu mokrišč.
Kateri so funkcionalno najpomembnejši vidiki mokrišč? Funkcionalnost eko sistemov je…?! Ali imajo mokrišča vpliv na zdravje človeka? Mokrišča kot tamponska cona. Ali so mokrišča vir za rešitev nekaterih sodobnih ekoloških težav? Tudi mokrišča niso neskončna možnost varovanja našega okolja! Pomembnost ozaveščanja javnosti. Kaj je prihodnost mokrišč? Zakaj je pestrost okolja pomembna?

Vitalna mokrišča – zdravi ljudje – 1. del

Dogodki |