Studio 12(22:46) Vloga gozdov v globalnih in nacionalnih izzivih. Andrej Bibič o pomenu gozda za ohranjanje biotske raznovrstnosti kot enega ključnih globalnih in evropskih izzivov (Odštevanje 2010). Les in zdravila zajemajo največ denarnih sredstev. Do leta 2010 naj bi EU povsem omejila izgubljanje biotske raznovrstnosti. Ta zaveza EU temelji na dveh obstoječih direktivah. Countdown 2010 – pobuda Svetovne zveze za varstvo narave. Stanje gozdov v Sloveniji. Natura 2000.

Gozd in les: zelene poslovne priloznosti – 1. del

Dogodki |