Studio 12(11:38) Dr. Gordana Beltram, nacionalna koordinatorka za Ramsarsko konvencijo v Sloveniji.
Kdaj, kako in zakaj Ramsarska konvencija. Ramsarske svetovne lokalitete in koliko jih je? V Sloveniji se v Ramsarske lokalitete vključujejo Sečoveljske soline in Cerkniško jezero z okolico (Rakov Škocijan, Križna jama). O pristopu do ohranjanja mokrišč. Zakaj so mokrišča tako zelo pomembna? Imenovanje lokalitet. Cilji mednarodne mreže mokrišč.

Vitalna mokrišča – zdravi ljudje – 3. del

Dogodki |