Studio 12(11:00) Fosilna goriva predstavljajo v današnjem času izjemno pomemben energetski vir za varno oskrbo Evropske unije z energijo. Pri prehodu v t.i. nizkoogljično družbo je nedvomno zelo pomemben energent zemeljski plin, saj ima med vsemi energenti najnižjo vsebnost ogljika. Strokovna konferenca Zemeljski plin – energent prehoda v nizkoogljično družbo je bila namenjena predstavitvi projektov in strategij s področja zemeljskega plina. Konferenco je organiziralo Društvo za energetsko ekonomiko in ekologijo, Slovenski E-forum.

 

Zemeljski plin – energent prehoda v nizkoogljično družbo

Dogodki |