Družinska mediacija

Studio 12(23:09) Družinska mediacija – postopek, v katerem osebe, ki so v sporu, ob pomoči tretje osebe (mediatorja) ugotovijo, kaj je bistvo njihovega spora ter poskušajo najti rešitev, ki bo ustrezala obema stranema. Družinska mediacija se velikokrat sooča z večjimi čustvenimi globinami in bolečinami kot običajna mediacija, izstopajo pa predvsem medpartnerski spori.

Kategorije: Medsebojni odnosi