Ali lahko verjamem vate, da me boš varoval?

Studio 12(16:55) Nasilje nad otroki je velik družbeni problem. Ker otroci večino časa preživijo v vrtcu, imajo vzgojitelji toliko več možnost zaznati znake nasilnega ravnanja nad otroki. Vendar se večkrat soočajo z vprašanji, kdaj in kako so kot strokovni delavci dolžni poseči v družinska dogajanja. Nujno bi potrebovali sistemske spremembe in preventivne programe za pomoč otrokom v stiski.

Kategorije: Medsebojni odnosi
Tags: