Kaj pa šola?

Studio 12(16:00) Nasilje v družini je širok pojem, saj gre za problematiko, s katero se srečujemo skoraj vsi in ne le tisti, ki neposredno delajo z otroki. Zakon o preprečevanju nasilja v družinah jasno opredeljuje nasilje v družini kot poseben družbeni pojav, potreben specifične obravnave. Prispevek govori o pomenu in vlogi osnovne šole pri uresničevanju Zakona v praksi in pri prepoznavanju in obravnavanju nasilja v družini.

Kategorije: Medsebojni odnosi
Tags: