Andreja Blatnik: Ustvarjalna vzgoja v družini

Studio 12(25:00) Vse od nastanka človeške družine pa do danes vzporedno obstajata dva modela vzgoje: avtoritarni sistem vzgoje in ustvarjalna vzgoja. Avtoritarni sistem obstaja kot pravilo in je sorazmerno enostaven za uporabo, kajti v človeka je vgrajen že v njegovem najzgodnejšem otroštvu in ga je možno brez posebnega napora prenašati iz generacije na generacijo. Njegova zgradba temelji na prisili, na pozitivnem pogojevanju, na pretiranem zaščitništvu, na zlorabi učenja s posnemanjem ter na verbalizmu. Avtoritarni sistem vzgoje je dolga stoletja vztrajal pri grobi prisili in pri verbalizmu ter je samo v redkih primerih poleg tega uporabljal tudi pozitivno pogojevanje. Današnja sodobna pedagogika zahteva množično uporabo pozitivnega pogojevanja in blage prisile. Ustvarjalna vzgoja si prizadeva za popolno ukinitev prisile in pogojevanja, kar bi pomenilo tudi spontano ukinjanje verbalizma, kajti življenjski pogoji bi postali visoko moralni in človečni v takšnih okoliščinah pa bi tudi otroci postali moralni, dobri in pošteni.

Utrinki:

Andreja Blatnik: Ustvarjalni utrinki