O nasilju v naši družbi: Delo s povzročitelji nasilja

Studio 12(20:01) So v naši družbi izvajalci nasilja le moški? Kako na to vpliva vzgoja? Kakšna je odgovornost družbe, odgovornost vseh nas? Znamo ločiti vedenje od človeka in obsoditi le njegovo neprimerno vedenje, ne pa njega kot osebnost? V pogovoru z Robertom Miklavčičem iz Društva za nenasilno komunikacijo smo odgovrjali na ta vprašanja ter osvetlili nekatere oblike pomoči pri spreminjanju nasilnega vedenja.

Kategorije: Medsebojni odnosi
Tags: