Oh… ta čustva – 1.oddaja

Studio 12(25:00) Naše življenje je tesno prepleteno s čustvi. Vendar procesov, ki se dogajajo v naši duševnosti in so povezana s čustvi, velikokrat ne razumemo. Dogaja se nam, da nas čustva vodijo po svoje in nimamo nobenega nadzora nad tem, kar se dogaja. Razumevanje čustev, tako lastnih, kot čustev drugih ljudi, pa omogoča bolj pristne odnose in komunikacijo z drugimi. Ko razumemo procese lastnega čustvenega odzivanja se lažje odzovemo na dogodke, okrog nas in vedno manj na predstave ki jih imamo o neki situaciji ali čustvenem stanju.

Kategorije: Oh, ta čustva