Pasti in izzivi partnerskega odnosa

Studio 12(21:03) Pasti in problemi, ki spremljajo faze partnerskih odnosov. Kako se odzvati, ko nas stvari pri partnerju začnejo motiti? Kako se soočiti z lastnimi ranami v partnerskem odnosu?

Kategorije: Medsebojni odnosi