O nasilju v naši družbi: Nasilje nad otroki

Studio 12(21”50′) Nasilje nad otroki je velikokrat skrito v kontekst vzgoje, saj je v preteklosti predstavljalo običajen način discipliniranja otrok. V pogovoru z Andrejo Sušnik iz Društva za nenasilno komunikacijo smo skušali osvetliti to občutljivo temo ter dati staršem nekaj smernic o primernih, otroku prilagojenih zahtevah, pohvalah ter kaznih. Nasilno (fizično ali psihično) kaznovanje sesuje otrokovo samopodobo ter povzroči, da začne otrok nasilje dojemati kot nekaj normalnega, pogosto ga začne izvajati tudi sam. Z nasilno vzgojo tako vplivamo na širitev nasilja v družbi.

Kategorije: Medsebojni odnosi
Tags: