Pisan svet odnosov – Tomaž Flajs: Biti moški.

Studio 12 (25:00) Odgovor na vprašanje, kaj pomeni biti moški, je bil včasih preprost, saj so bile spolne vloge v okviru tradicionalnih družb jasno opredeljene. V času skokovitega tehnološkega napredka in sprememb v načinu življenja, pa ženske počasi prevzemajo vloge, ki so bile nekdaj namenjene moškim. Ob tem mnogi moški doživljajo krizo identitete in neskladje s svojimi lastnimi etičnimi prepričanji. Da bi bil položaj še bolj zapleten, so zapovedi in norme preteklosti glede tega, kakšen mora biti moški, ohranile svoj vpliv. Moški se posledično zapirajo vase, zanikajo težave in odklanjajo pomoč, saj bi to pomenilo priznanje lastne občutljivosti, nemoči in odvisnosti od drugih. Občutek sramu in nemoči je danes eden glavnih posledic s katerimi se lahko srečujejo moški, pravi Tomaž Flajs gestalt terapevt, ki smo ga gostili v Studiu 12.

Kategorije: Pisan svet odnosov