Pogovori: Moja samopodoba

Studio 12(9:41) Nina Leskovar, voditeljica delavnice “Moja samopodoba”, o pomenu pravilnega odnosa do predstave o sebi.

Kategorije: Medsebojni odnosi