Pogovori: Izgorelost – velik problem sodobnega sveta

Studio 12(17:25) Pogovor o izgorelosti kot vedno večjemu problemu sodobnega časa. Rožana Grdina, Akademija za psihosintezo

Kategorije: Medsebojni odnosi