Milica Novković: Ustvarjalna vzgoja in družbeni pogled (Srb)

Studio 12

(25:00) Ustvarjalna vzgoja, kakor jo zagovarja Milica Novkovič je čustveni vpliv človeka na človeka v daljšem časovnem obdobju brez uporabe avtoritarnih vzgojnih modelov. Kakor pravi sama, je to vzgoja brez nagrade in kazni, brez pretiranega zaščitništva, verbalizacije, praznih besed, ko od otroka ali mladostnika pričakujemo moralnost, poštenost in pridnost ter nenazadnje zlorabe učenja s posnemanjem, ki je najmočnejše preko audio in video vsebin. Ga. Milica Novkovič, avtorica programa “Ustvarjalna vzgoja” poudarja, da smo v zadnjih desetletjih naredili vrsto napak v vzgoji otrok, kar se odraža v mladih družinah, ko s svojo vzgojo otrok prihajajo v brezizhoden položaj. Kako vzgojiti otroka oz. mladostnika v zdravo in srečno osebnost? Gospa Milica Novković trdi, da se z ukinitvijo avtoritativnih modelov in z ustvarjalno vzgojo se lahko postavijo novi temelji za boljše psihofizično zdravje otrok mladostnikov, kakor tudi srečnejše in zadovoljnejše družine.

Dodatni video utrinki:

{hwdvs-player}id=2854height=90|width=110|tpl=lightbox|thumb_width=110{/hwdvs-player} {hwdvs-player}id=2855height=90|width=110|tpl=lightbox|thumb_width=110{/hwdvs-player}