dr. Tina Bregant: Razvojni mejniki

Studio 12(25:00) Fizični, miselni in socialni razvoj od rojstva do odrasle dobe, poteka po točno določenih vrojenih potencialih. Vsak otrok je bitje zase in zato je edinstven tudi v tem, kako se bodo ti vrojeni potenciali razvili. Okolje ima močan vpliv pri razvoju otrokove hoje, govora in drugih prirojenih sposobnosti. Razvoj ne poteka enakomerno, po neki ustaljeni premici, temveč smo priča večjim in manjšim preskokom v razvoju. Z dr. Tino Bregant, specializantko pediatrije, smo spregovorili o najbolj tišičnih preskokih, ki se imenujejo tudi razvojni mejniki.