Strah pred šolo

Studio 12(20:20) Vsak človek ima v sebi vrojeno željo po učenju, rasti in razvoju. Večina otrok zato z veliko radovednostjo in navdušenjem pričakuje čas vstopa v šolo. Po daljšem ali krajšem obdobju pa zanimanje za šolo upade. Vedno pogosteje celo zasledimo, da začetno navdušenje zamenjata odpor ali strah pred šolo. Kaj so vzroki za tako drastično spremembno odnosa do šole pri otrocih? Tudi nasilje, tako psihično kot fizično, je v šoli vedno pogostejše. Dr. Gabi Čačinovič Vogrinčič zato opozarja, da bi bilo treba v šolah sprejeti nično stopnjo tolerance do nasilja, za kar bi morali poskrbeti kot skupina. Posameznik je namreč pri spopadanju z nasiljem precej nemočen. Spregovorili smo tudi o tem, kaj lahko naredimo kot starši, kako se lahko povežemo in kakšne spremembe lahko dosežemo, če delujemo kot skupina z jasnim ciljem in dobrimi nameni.