V znamenju Device

Studio 12(35:00) Device so natančne, vzdržne, zaprte, varčne in disciplinirane. Nagnjene so h kopičenju dobrin in čuvanju pridobljenega. V času, ko sonce potuje čez znamenje Device, se lahko sprašujemo, ali imamo v življenju vzpostavljeno ravnovesje, kar lahko prinese večjo učinkovitost in lahko pripelje do pozitivnih sprememb v življenju.