Ekomatika 1: Okoljski center

Studio 12(20:00) Okoljski center v Ljubljani, na Trubarjevi cesti 50, je center za uveljavljanje trajnostnega razvoja. Nastal je na pobudo nekaterih okoljskih organizacij: Focus – društvo za sonaraven razvoj, Umanotera – slovenska fundacija za trajnostni razvoj, ITR oz. Inštitut za trajnostni razvoj, CIPRA Slovenija in Slovenski E-Forum. Z Okoljskim centrom sodeluje tudi Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC, ki na Info točki enkrat mesečno izvaja pravno svetovanje.

Kategorije: Ekologija
Tags: