Ekomatika 2: Kako zoper podnebne spremembe?

Studio 12(20:00) V sklopu Okoljske čitalnice in omizja na temo 6. stopinj – Naša prihodnost na toplejšem planetu, knjige avtorja Marka Lynasa, ki se je odvijala v Okoljskem centru, smo se o zmanjševanju vpliva podnebnih spremembah pogovarjali z Nino Štros, predstavnico Greenpeace Slovenija in dr. Klemenom Bergantom, direktorjem urada za meteorologijo na Agenciji republike Slovenije za okolje (ARSO).

Kategorije: Ekologija
Tags: