NA KRaTKO: Zdravilstvo – K zdravilcu na recept?

Studio 12(6:00) Tudi Slovenija že ima Zakon o zdravilstvu, vendar sta uradna medicina in zdravilstvo še vedno popolnoma ločena. Nas bo v prihodnosti k zdravilcu lahko napotil osebni zdravnik? Kako je to področje urejeno v tujini? O prednostih in pomankljivostih Zakona o zdravilstvu smo povprašali Branko Lovrečič, direktorico Inštituta Bion.

Kategorije: Na kratko