Bojan Cvetrežnik: Vrednote – jutri, čez 15 let

(14:20) Na pogovornem večeru  Vrednote – jutri, čet 15 let je Bojan Cvetrežnik,  vionilist in instrumantalist iz TerraFolka, predstavil svoj pogled na vrednote.