Ocena stanja NVO sektorja: dr. Andrej A. Lukšič

Ocena stanja NVO sektorja Andrej Lukšič(28:14) Po mnenju dr. Andreja A. Lukšiča predstavljajo nevladne organizacije (NVO) razvojni potencial, ki lahko dviguje kvaliteto življenja državljanov. NVO sektor se po njegovem mnenju že približno 10 let giblje na enaki točki, saj v sektorju vladata notranja (kadrovska) nemoč in razpršenost, po drugi strani pa mu dodatno primanjkuje tako normativne kot tudi finančne podpore s strani države, ki do NVO sektorja še vedno goji “starševski” odnos in mu delegira kaj in kako naj deluje. Vseeno naj bi bili na točki, ko se stvari lahko premaknejo na bolje, če tako vlada kot nevladne organizacije naredijo korake proti boljšemu in bolj učinkovitemu civilnemu dialogu.