Globalni vpliv podnebnih sprememb – Kaj lahko naredi svet? – Lučka Kajfež Bogataj

Studio 12(10:50) Medtem ko izkušnje kažejo, da je možno lokalne okoljske izzive, z zadostno politično voljo, rešiti v zelo kratkem času, je zgodba povsem drugačna na globalni ravni. Lučka Kajfež Bogataj spregovori o globalnem vplivu podnebnih sprememb – kako bodo podnebne spremembe vplivala na današnje in prihodnje generacije, izpostavi pa tudi možnosti, kaj lahko naredi svet za ublažitev posledic vedno večje okoljske krize. Po njenih ocenah je odzivanje Evropa na omenjeno krizo še vedno neučinkovito. Video prispevek iz javne razprave, ki ga je pripravil Forum 21, 28.5.09.