Forum 21 – Kakovost zraka v Sloveniji in podnebne spremembe – 1.del

Studio 12(24:59) Zrak predstavlja tisti naravni vir, ki ga je na videz v izobilju. Zato ga največkrat jemljemo za povsem samoumevnega in ga ne cenimo. Pa vendar je zrak in ozračje eden ključnih dejavnikov, ki omogoča pestrost življenja na našem planetu. Video prispevek 1. dela javne razprave, ki ga je pripravil Forum 21, 28.5.09 v Cankarjevem domu.