Izzivi nevladnikov po svetu in možne rešitve (ang.)

Studio 12(22: 19) Kateri so glavni izzivi nevladnih organizacij po svetu?  Ali se ti izzivi med sabo razlikujejo? Kolaž intervjujev s mnogimi nevladniki, ki spregovorijo o glavnih izzivih nevladnih organizacij: ustrezno financiranje, profesionalizacija kadrov, povezovanje, vloga tehnologije in odnos države do civilne družbe (prispevek v angleškem jeziku).