Javni potniški promet (JPP) in transport v Sloveniji

Studio 12(33:44) Dr. Aljaž Plevnik, univ. dipl. geog. (Urbanistični inštitut Rep. Slovenije), Lidija Živčič (Društvo FOCUS), Vojmir Drašler (Ministrstvo za promet, Sektor za prevoze v cestem prometu). Stanje prometa v Sloveniji. Trendi in plani. Ozaveščanje javnosti o JPP. Kako prepričati ljudi, da bi se bolj vozili z JPP? Kaj narediti, da bomo spremenili uporabo JPP? Odvisnost slovenskega transporta od Evropske unije. JPP je povezan z ostalimi sektorji kot je zdravstven sistem, zato menijo, da ga čez noč ne moremo spremeniti. Bistveno pri tem je, da uporabnik osebnega vozila preide na JPP. Potencial vzpostavitve lokalnega JPP pa je velik.