Zdravje na 12: Zdravstvena preventiva

Studio 12(16:00) Kako uspešna je Slovenija pri politikah javnega zdravja? Lahko se pohvalimo z najnižjo stopnjo kadilcev med odraslo populacijo v primerjavi z drugimi državami EU, ključni izziv pa je, kako spodbuditi mlade k bolj zdravemu življenjskemu slogu, ki vključuje tudi dovolj gibanja. Kaj dela država in kaj nevladni sektor na področju zdravstvene preventive? Kdo ali kaj zavira njuno sodelovanje? Kako pa je s preventivo? Oblike preventive na primeru t. i. pandemske gripe komentirata Mojca Gruntar Činč z Ministrstva za zdravje in Primož Verbič iz Društva za svobodo odločanja.